Asset Publisher Asset Publisher

Back

Narada koordynacyjna

Narada koordynacyjna

Narada z udziałem strażaków, policjantów, żołnierzy i przedstawicieli samorządów

Nadleśnictwo Gniewkowo w piątek zorganizowało naradę koordynacyjną z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu oraz szkodnictwa leśnego. 

Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Na spotkaniu przedstawiono informacje i zestawienia dotyczące pożarów i zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych a także różnych aspektów szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo.
Narada koordynacyjna pozwala podsumować  działania z ubiegłego roku i wypracować nowe, lepsze sposoby zapobiegania lub zwalczania szkodnictwa leśnego oraz pożarów.