Asset Publisher Asset Publisher

Back

Narada Koordynacyjna 2017r.

Narada Koordynacyjna 2017r.

       W dniu 3 marca 2017 roku w Nadleśnictwie Gniewkowo odbyła się narada koordynacyjna obejmująca swoja tematyką problemy zabezpieczenia przeciwpożarowego Nadleśnictwa Gniewkowo, Szkodnictwa Leśnego oraz współpracy Służb. W naradzie oprócz pracowników nadleśnictwa udział wzięli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Samorządu Terytorialnego.

        W czasie narady zreferowano sprawozdanie z zakresu prewencji i walki z pożarami lasu na terenie Nadleśnictwa za 2016 rok. Przedstawione zostały plany inwestycyjne na 2017 rok, które przyczynią się do jeszcze lepszego zabezpieczenia obszarów leśnych (budowa nowego dojazdu pożarowego, dostrzegalni przeciwpożarowej, punktów czerpania wody, modernizacja systemu obserwacji wizyjnej lasu oraz istniejącej dostrzegalni). Podsumowano również 2016 rok w zakresie prewencji i zwalczania szkodnictwa leśnego m.in. kradzieży drewna, kłusownictwa, niszczenia lasów przez nielegalny wjazd pojazdami mechanicznymi oraz „prawdziwej plagi" ostatnich lat - wyrzucania śmieci do lasu.

       Główny wniosek, który można wyciągnąć po podsumowaniu dyskusji uczestników narady jest taki, że wzajemna współpraca służb przebiega prawidłowo i będzie kontynuowana oraz zacieśniana.