Asset Publisher Asset Publisher

Back

Narodowe Czytanie

Narodowe Czytanie

9 września 2023 r. w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie, odbyło się Narodowe Czytanie.
Po raz kolejny miłośnicy literatury spotkali się by czytać jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury.
Tematem tegorocznego wydarzenia była powieść „Nad Niemnem”, Elizy Orzeszkowej.
XII edycja Narodowego Czytania, pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczpospolitej Polskiej, zorganizowana została przez
Miejsko - Gminną Bibliotekę w Gniewkowie wraz ze współorganizatorami Szkołą Podstawową nr 2 im. Doktora Jana Dreckiego w Gniewkowie,
Szkołą Branżową I Stopnia w Gniewkowie, Urzędem Miejskim w Gniewkowie, w sali koncertowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
Fragmenty utworu zaprezentowali przedstawiciele Nadleśnictwa Gniewkowo, Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, Rady Miejskiej w Gniewkowie, Rady Miejskiej i Powiatowej w Inowrocławiu, 
sołectw, lokalnych instytucji oświatowych, sportowych, kulturalnych, pomocowych, ratowniczych, placówki naukowo  - badawczej i hodowlanej w Kołudzie Wielkiej,
lokalnych środowisk senioralnych, Koła Gospodyń Wiejskich, miejscowych środowisk artystycznych, klubów czytelniczych, oraz przyjaciele i sympatycy Biblioteki.
Zgromadzeni goście celebrowali to niezwykłe, czytelnicze wydarzenie, jakim jest Narodowe Czytanie, mające na celu popularyzację czytelnictwa, 
podkreślenie potrzeby dbałości o język ojczysty, ukazywanie bogactwa literatury polskiej, a także dawanie wyrazu jedności narodowej i dumy z bycia Polakiem.