Asset Publisher Asset Publisher

Back

Park leśny

Park leśny

Gniewkowscy leśnicy zamierzają stworzyć miejsce do wypoczynku i edukacji

Dziś, na terenie dawnych ogródków działkowych przy ulicy Zielonej w Gniewkowie, rozpoczęły się prace inwentaryzacyjne związane z przygotowaniem „Parku Leśnego”.

Projekt edukacyjny „Park leśny” skierowany będzie do mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo oraz lokalnych szkół i przedszkoli. Obejmował on będzie budowę ścieżki, mającej na celu edukację ekologiczną i przyrodniczo-leśną, z zachowaniem cennych elementów przyrodniczo-krajobrazowych. Ścieżka wiodąca przez park, będzie miała kilka przystanków tematycznych dotyczących m.in. segregacji odpadów, rozpoznawania ptaków i roślin. Przy końcu ścieżki zamontowane będą tablice edukacyjne dotyczące ekologii oraz lokalnej przyrody.

 

Park umożliwi odkrywanie świata przyrody w pojedynkę, rodzinami lub klasami. Będzie przekazywał wiedzę, w formie świetnej zabawy. Dzieci, za sprawą kolorowych tablic informacyjnych, plenerowych gier logicznych, kostek wiedzy, będą samodzielnie odkrywać świat przyrody (m.in. rozpoznawać ptaki zamieszkujące lasy).