Asset Publisher Asset Publisher

Back

Poletka łowieckie – uzupełnienie bazy pokarmowej zwierzyny łownej

Poletka łowieckie – uzupełnienie bazy pokarmowej zwierzyny łownej

      Las stanowi podstawową bazę żerową dla zwierzyny, w szczególności las mieszany z bogatym podszytem i runem. Myśliwi jednak, dla wzbogacenia zasobności łowiska utrzymują w nim specjalne zagospodarowane powierzchnie - poletka łowieckie.                   
     Zagospodarowanie polega na uprawie roślinności atrakcyjnej dla zwierzyny: zbóż, roślin motylkowych, pastewnych, ziemniaków i topinamburu. Funkcjonują również łąki łowieckie i poletka zgryzowe obsadzone krzewami wierzby, osiki. W leśnictwie Suchatówka istnieją trzy tego rodzaju urządzenia i tzw. pasy zaporowe na których wysiewana jest kukurydza. Zwierzyna chętnie korzysta z poletek. Uzyskuje się przez to również efekt ochrony upraw rolnych, na których często zwierzyna łowna wyrządza rolnikom dotkliwe szkody.