Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przebudowa powierzchni będących w sukcesji naturalnej w Leśnictwie Popioły

Przebudowa powierzchni będących w sukcesji naturalnej w Leśnictwie Popioły

Teren leśnictwa Popioły położony jest w 95% na gruntach czynnego poligonu wojskowego.

     Większość powierzchni stanowią lasy powstałe w okresie powojennym w wyniku sukcesji naturalnej na gruntach porolnych, będących do II wojny światowej gospodarstwami rolnymi. Większość drzewostanów to kiepskiej jakości sośniny, przeplatane brzozą.

      Do lat 90-tych na niektórych gruntach ornych gospodarowało wojsko. Obecnie grunty rolne są wydzierżawione okolicznym rolnikom, a na słabszych glebach dokonano zalesień. Kierując się gospodarskim poczuciem, na części starszych gruntów ze słabo zainicjowaną sukcesją naturalną, powstały w latach 2008-2016 odnowienia sztuczne. Dobre kępy samosiewów pozostawiono, pojedyncze i jakościowo najsłabsze usunięto w ramach melioracji agrotechnicznych. Tak jak w innych uprawach obowiązuje wykonanie planowania składu gatunkowego zgodnego z siedliskiem. Często po wykonaniu orki konieczna jest korekta szkiców odnowieniowych (zwiększenie udziału gatunków liściastych).

       Problemem trudnym do rozwiązania jest duża liczba jeleni.  Zwierzyna koncentruje się na obszarze leśnictwa praktycznie cały rok, korzysta z naturalnego wodopoju - rzeki Tążyny.  Niestety bez grodzeń nie udaje się wyprowadzić upraw – repelenty i osłonki nie zdają egzaminu.

        Mimo tych utrudnień w ciągu ostatnich 20 lat w leśnictwie Popioły powstało ponad 100 ha upraw na byłej sukcesji naturalnej. W ten sposób przyspieszono proces powrotu lasu na jego dawne obszary.