Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ruszyła akcja odnowieniowa

Ruszyła akcja odnowieniowa

     Po ustąpieniu mrozu i rozmarznięciu gleby można było rozpocząć akcję sadzenia lasu. Sadzonki drzew wysadzanych w lesie pochodzą z nasion zebranych z najlepszych jakościowo drzewostanów tzw. gospodarczych i wyłączonych drzewostanów nasiennych lub specjalnie prowadzonych plantacji nasiennych. W szkółce leśnej z wysianych nasion wyrastają sadzonki. W zależności od gatunku są to jedno lub kilku letnie sadzonki wyjmowane są z gleby i rozwożone do poszczególnych leśnictw, gdzie są wysadzane. Po przywiezieniu do lasu, sadzonki przechowywane są w specjalnych dołach na sadzonki, gdzie jest niższa temperatura, co sprzyja przechowywaniu roślin. Gdy sadzimy w miejscu, gdzie wcześniej rósł las mówimy o odnowieniu lasu, natomiast na gruntach porolnych zalesiamy. Na 2017r. zaplanowano odnowienie lasu, wprowadzenie poprawek i uzupełnień oraz podszytów na powierzchni 107,73 ha, wysadzonych zostanie 777tys. sadzonek.