Asset Publisher Asset Publisher

Back

Światowy Dzień Mokradeł

Światowy Dzień Mokradeł

Ekosystem leśny tworzą organizmy żywe, woda, gleba, mikroklimat oraz rzeźba terenu. Wszystkie te elementy są połączone siecią milionów wspólnych zależności tworząc przy tym otaczający nas krajobraz.

Ekosystem leśny tworzą organizmy żywe, woda, gleba, mikroklimat oraz rzeźba terenu. Wszystkie te elementy są połączone siecią milionów wspólnych zależności tworząc przy tym otaczający nas krajobraz.
O tym, że woda w przyrodzie odgrywa niezwykle ważną rolę nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak gdzie można znaleźć jej zasoby, szczególnie w czasie panującej suszy i braku opadów?
Las, bagna i mokradła są doskonałym rezerwuarem wody. Zatrzymują ją dla przyrody nawet w czasie upałów oraz suszy. Tam gdzie mało jest miejsc podmokłych leśnicy budują urządzenia, które pomagają gromadzić i zatrzymywać wodę.
Na terenie naszego nadleśnictwa w ramach małej retencji wodnej, kilka lat temu powstał specjalny dół chłonny, którego zadaniem jest zatrzymanie wody dla roślin i zwierząt.

#WodaWLesie #ŚwiatowyDzieńMokradeł