Asset Publisher Asset Publisher

Back

Światowy dzień pszczół – 20 maja

Światowy dzień pszczół – 20 maja

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów.

Od wielu lat leśnicy wpisują się w trend zwiększenia populacji owadów zapylających poprzez sadzenie gatunków miodo i owocodajnych w tak zwanych ogniskach biocenotycznych.

 

Na obszarach NATURA 2000 znajdujących się w Nadleśnictwie Gniewkowo zwystępuje niezwykle cenne siedlisko przyrodnicze jakim jest suche wrzosowisko. Obszary te są  nieodpłatnie udostępniane pszczelarzom w celu ustawienia pasiek wędrownych w okresie kwitnienia wrzosu czyli od połowy sierpnia do końca września.

Wrzosowiska

W tym roku Nadleśnictwo Gniewkowo poszło o krok do przodu i założyliśmy przy swojej siedzibie w centrum miasta łąkę kwietną dla zapylaczy.

Coraz więcej naszych pracowników rozpoczyna również soją przygodę z pszczelarstwem przykładając swoją cegiełkę do poprawy sytuacji pszczoły miodnej w naszym kraju.   

Pasieki leśne (fot. M.M.)