Asset Publisher Asset Publisher

Back

Uroczyste sadzenie

Uroczyste sadzenie

21 października na terenie leśnictwa Dąbki, miało miejsce sadzenie lasu, w którym brało udział wiele ważnych osobistości. W Gniewkowskie lasy przyjechał Pan Edward Siarka, Sekretarz Stanu ds. Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pan Józef Kubica p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pan Ireneusz Stachowiak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Pan Bartosz Pewniak, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Tak znamienite grono gości, wspólnie z miejscowymi leśnikami oraz mieszkańcami okolic przystąpili do sadzenia nowego pokolenia lasu. Sadzenie jest bardzo ważnym elementem gospodarki leśnej, co podkreślali goście, mówiąc o jego roli w ochronie klimatu.