Asset Publisher Asset Publisher

Back

Woda w lesie

Woda w lesie

Ekosystemy leśne są w przyrodzie ogromnymi magazynami zasobów wody.Jest to możliwe dzięki osłanianiu gleby przez korony drzew i runo leśne oraz jej specyficznej budowie, co ogranicza parowanie wody. Jednak ostatnie lata są dla nas, leśników, bardzo ciężkie.

Ekosystemy leśne są w przyrodzie ogromnymi magazynami zasobów wody. Jest to możliwe dzięki osłanianiu gleby przez korony drzew i runo leśne oraz jej specyficznej budowie, co ogranicza parowanie wody. Jednak ostatnie lata są dla nas, leśników, bardzo ciężkie. Wysokie temperatury, brak opadów oraz łagodne zimy, bez wolno topniejącego śniegu wpływają na życie naszych lasów. Bez pomocy przyrodzie wiele pięknych miejsc mogłoby zniknąć z mapy bezpowrotnie. Obniżanie wód gruntowych sprawia, że roślinom jest ciężej pobierać ją z gleby. Dzięki obiektom małej retencji możemy spowolnić jej spływ do większych cieków wodnych, a tym samym zatrzymać ją jak najdłużej w lasach. Stanowi to ogromny rezerwuar wód zarówno dla drzew, roślin runa leśnego, grzybów, porostów, ale również dla zwierzyny oraz organizmów wodnych. Lasy Państwowe od wielu lat starają się za wszelka cenę zatrzymać wodę w lesie jak najdłużej.  

W latach 2011 - 2015 Nadleśnictwo Gniewkowo realizowało projekt małej retencji, w ramach którego uszczelniono brzeg oraz dno kanału, odnowiono śluzę i wybudowano dół chłonny, którego zadaniem jest gromadzenie nadmiaru wody i zatrzymanie jej w lesie. Ten rok jest dla nas wyjątkowo szczęśliwy m.in. ze względu na duże opady powoli topniejącego śniegu. Obecnie woda dochodzi już do Nadleśnictwa Cierpiszewo, a jej tak wysoki stan nie był obserwowany od wielu lat.