Asset Publisher Asset Publisher

Back

Współpraca Lasów Państwowych z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

Współpraca Lasów Państwowych z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

25.06.2021 r. odbyło się spotkanie terenowe przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Nadleśnictwa Gniewkowo.

25.06.2021 r. odbyło się spotkanie terenowe przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Nadleśnictwa Gniewkowo.

Tematyką spotkania było omówienie problemów związanych z działalnością toruńskiego poligonu wynikającymi z rosnących potrzeb obronności kraju z jednej strony, a z drugiej wymogów ochrony lasu i przyrody na tym terenie.

Przedstawiciele mieli okazję do wymiany poglądów w terenie wraz z nakreśleniem  planów najbliższych działań.