Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zakaz wstępu do lasu

Zakaz wstępu do lasu

W związku z koniecznością wykonania zabiegu chemicznego, spowodowanego masowym pojawem szkodliwych owadów zagrażających trwałości lasu.

Informujemy o wprowadzeniu okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictw Karczemka, Pieczenia oraz Otłoczyn od dnia 14.05.2024 r.  do 31.05.2024 r. zgodnie z zarządzeniem nr 21/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo, z dnia 13 maja 2024 r.

 

Na czas zabiegu Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu (podstawa prawna: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 530).

Na podstawie materiałów prognostycznych zebranych jesienią 2023 roku stwierdzono wysokie zagrożenie dla drzewostanów sosnowych ze strony brudnicy mniszki. Badania liczebności gąsienic w koronach drzew wykonane wiosną bieżącego roku potwierdziły utrzymujące się zagrożenie, co stanowiło podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu ratowniczego.

Zabieg zostanie wykonany przy użyciu środka ochrony roślin Foray 76B, który ma charakter biologiczny (ciecz zawiera bakterię Bacillus turingensis, która wpływa na gąsienice brudnicy mniszki). Dawka środka wynosi 2,5 litra na 1 hektar lasu. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół.

Brudnica mniszka jest jednym z najczęściej pojawiających się i najgroźniejszych dla lasów owadów. Cechuje ją wysoka rozrodczość, która w sprzyjających warunkach prowadzi do masowego pojawu owadów (gradacji). Żerujące gąsienice uszkadzają igły drzew, w wyniku czego następuje utrata aparatu asymilacyjnego, która może doprowadzić do zamarcia drzewostanu.