Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zapytanie dotyczące obsługi Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Gniewkowo

Zapraszamy zainteresowane podmioty do przesyłania formularzy ofertowych dotyczacych Obsługi Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Gniewkowo.


Obsługa PAD w siedzibie Nadleśnictwa Gniewkowo w okresie od 07.03.2024 do 30.09.2024 r.


Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 06.03.2024 roku, do godziny 10:00 w Nadleśnictwie Gniewkowo, adres ul.Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo, pokój nr: 17.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres gniewkowo@torun.lasy.gov.pl w terminie do dnia 06.03.2024 roku, do godziny 10:00