Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SA.270.40.2021.WK

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego SA.270.40.2021.WK

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

SA.270.40.2021.WK

"Dostawa i montaż sprzętu do lokazlizacji pożarów dla fragmentarycznej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego pożarów Nadleśnictwa Gniewkowo"