Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SA.270.82.2022.WK

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania SA.270.82.2022.WK

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” – przetarg 3 Numer sprawy: SA.270.82.2022.WK Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo w roku 2023” – przetarg 3

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania. - załącznik nr 1

Resources to get