Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Współcześnie niewiele lasów ma charakter naturalny. Zdecydowana większość została posadzona i wypielęgnowana ręką człowieka.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Sadzonki sosny w szkółce leśnej (fot. Nadleśnictwo Gniewkowo)

Przeciętnie roczne zadania z zakresu hodowli lasu kształtują się w Nadleśnictwie Gniewkowo na poziomie:

 • odnowienia i zalesienia – ok. 110 ha;
 • pielęgnacja – ok. 190 ha;
 • poprawki – ok. 10 ha;
 • czyszczenia wczesne – ok. 100 ha;
 • czyszczenia późne – ok. 115 ha;
 • trzebieże wczesne – ok. 312 ha.


            Nadleśnictwo Gniewkowo posiada różnorodną bazę nasienną, która zaspokaja niemal wszystkie jego potrzeby. Na terenie nadleśnictwa znajdują się następujące obiekty gospodarki nasiennej:

 • drzewa mateczne – 5 drzew doborowych brzozy brodawkowatej;
 • plantacje nasienne:
  • sosny pospolitej: 16,04 ha;
  • daglezji zielonej: 2,80 ha;
  • olszy czarnej: 5,90 ha;
 • wyłączony drzewostan nasienny brzozy brodawkowatej o powierzchni 7,00 ha;
 • gospodarcze drzewostany nasienne:
 • sosny pospolitej: 51 ha;
 • brzozy brodawkowatej: 18 ha;
 • źródła nasion dla następujących gatunków:
 • klon zwyczajny;
 • klon jawor;
 • grab pospolity;
 • lipa drobnolistna;
 • olsza szara.

Nadleśnictwo Gniewkowo posiada szkółkę zespoloną położoną w Leśnictwie Odolion, której zadaniem jest produkcja sadzonek. Szkółka o powierzchni produkcyjnej 666 arów przeciętnie rocznie produkuje niemal 2 mln sztuk sadzonek na potrzeby przede wszystkim własne, ale także innych nadleśnictw i właścicieli lasów prywatnych.