Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra oraz wilka.

W lasach żyje ponad połowa gatunków kręgowców występujących w Polsce. Cywilizacja doprowadziła do zachwiania odwiecznej równowagi i reguł obowiązujących w ekosystemach leśnych. Wpłynęło to także na zamieszkujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie, tak w Polsce jak w Unii, ich liczebność, sposoby opieki, a także zapobieganie szkodom od zwierzyny reguluje prawo.

 Łowiectwo – zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo łowieckie z 1995 r. – jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego, jest działalnością człowieka w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny. Łowiectwo, określane inaczej jako gospodarka łowiecka, kieruje się zarówno zasadami ekonomii, jak i ochrony przyrody. Obejmuje ono hodowlę i ochronę zwierzyny oraz pozyskiwanie jej w drodze polowań lub odłowów. Łowiectwo spełnia bardzo istotną rolę w gospodarce leśnej. Myśliwi, działając we współpracy z leśnikami, w planowy i skoordynowany sposób chronią przyrodę, regulując ilość zwierzyny.

 Łowy – polowanie było jedną z najważniejszych czynności ludzi przez wiele tysiącleci. Z gatunków zwierzyny grubej na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo możemy spotkać: jelenie, daniele, sarny, dziki, wilki i łosie. Przedstawicielami zwierzy drobnej są m.in. zające, bażanty, lisy, borsuki, szopy, jenoty i kuny. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

 Istotne znaczenie dla gospodarki leśnej mają szkody wyrządzane przez zwierzynę (głównie jelenie, sarny, łosie i dziki). Myśliwi i leśnicy podejmują wiele działań zapobiegawczych. Dla zabezpieczenia upraw przed szkodami stosuje się grodzenia, osłonki, rysakowanie oraz chemiczne środki odstraszające ( repelenty ). Zimą, podczas wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów, pozostawia się zwierzynie ścięte drzewa, co znacznie ogranicza niebezpieczeństwo spałowania młodników. Podczas srogich zim myśliwi wspólnie z leśnikami dokarmiają zwierzęta, dbając o minimalizację niebezpieczeństwa wyrządzenia szkód w uprawach leśnych i na polach rolników.

  Obszar Nadleśnictwa Gniewkowo podzielony jest na 13 obwodów łowieckich, na których działa 11 kół łowieckich:

 • Obw. 165 Rudak - Wojskowe Koło Łowieckie nr 260 "ODYNIEC" w Toruniu;
 • Obw. 167 Gniewkowo - Koło Łowieckie nr 47 "DIANA" w Inowrocławiu;
 • Obw. 182 Ciechocinek - Koło Łowieckie nr 2 "ZDRÓJ" w Ciechocinku;
 • Obw. 183 Służewo - Koło Łowieckie nr 1 "ŁOŚ" w Aleksandrowie Kujawskim;
 • Obw. 184 Murzynno - Koło Łowieckie nr 151 "LIS" w Gniewkowie;
 • Obw. 185 Wierzbiczany - Wojskowe Koło Łowieckie nr 228 "CYRANKA" w Inowrocławiu;
 • Obw. 186 Ściborze - Koło Łowieckie nr 150 "RYŚ" w Inowrocławiu;
 • Obw. 200 Koneck - Koło Łowieckie nr 1 "ŁOŚ" w Aleksandrowie Kujawskim;
 • Obw. 201 Dąbrowa Biskupia - Koło Łowieckie nr 51 "BAŻANT" w Gniewkowie;
 • Obw. 202 Rejna - Koło Łowieckie nr 52 "KUJAWSKIE" w Inowrocławiu;
 • Obw. 203 Turzany - Koło Łowieckie nr 46 "SOKÓŁ" w Inowrocławiu;
 • Obw. 220 Konary - Koło Łowieckie nr 48 "SAMURA" w Woli Wapowskiej;
 • Obw. 222 Węgierce - Koło Łowieckie nr 47 "DIANA" w Inowrocławiu.