Asset Publisher Asset Publisher

Zajęcia edukacyjne

W celu ustalenia terminu zajęć edukacyjnych prosimy o wysłanie wiadomości e- mail na adres: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl

Mail powinien zawierać informację o proponowanym terminie zajęć, wieku i liczbie uczestników, organizatorze ( placówki oświatowe, opiekuńczo – wychowawcze , organizacje nieprowadzące działalności zarobkowej w zakresie turystyki), numer kontaktowy telefonu komórkowego.

Zgodnie z regulaminem zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo – leśnej prowadzone na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo są bezpłatne.

Jeśli w poniższym kalendarzu widnieje informacja "zajęty", oznacza to że nie ma możliwości przeprowadzenia w tym terminie zajęć.

 

Koordynatorem ds. edukacji w Nadleśnictwie Gniewkowo jest Paweł Konwiński, tel: 883-644-999