Asset Publisher Asset Publisher

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

 

Sprawami lasów niepaństwowych w Nadleśnictwie Gniewkowo zajmują się leśniczowie na terenie poszczególnych leśnictw, w zależności od lokalizacji lasu prywatnego według następujących gmin i powiatów:

-Gniewkowo, Rojewo, Inowrocław - leśniczy leśnictwa Podlesie
-Dąbrowa Biskupia - leśniczy leśnictwa Rejna
-Miasto Toruń - leśniczy leśnictwa Rudak
-aleksandrowski i toruński - leśniczy leśnictwa Pieczenia
 

Niezbędnych informacji w zakresie lasów niepaństwowych udziela także Pan Jan Pajkert w biurze nadleśnictwa.