Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu są to tereny, które zostały objęte ochroną ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Obszary te są wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią one funkcję korytarzy ekologicznych. Cechą charakterystyczną tej formy ochrony przyrody jest wielkopowierzchniowość, która stanowi warunek prezentacji różnorodnego krajobrazu.


Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo ustanowiono dotychczas 4 takie obszary:

Obszar chronionego krajobrazu Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.
Położony jest w granicach najwyższej terasy pradoliny Wisły w okolicach Suchatówki i Gniewkowa (72-75 m n.p.m.), pokrytej jednym z największych w Polsce pól wydmowych.

Obszar chronionego krajobrazu Lasów Balczewskich
Obejmuje on borowy kompleks leśny porastający wydmy i pola wydmowe, łącząc się wąskim korytarzem wzdłuż Kanału Parchańskiego z kompleksem rozległych mokradeł i bagien spełniających ważną rolę retencji wodnej tej części Kujaw.

Obszar chronionego krajobrazu Wydm Śródlądowych na południe od Torunia
Położony jest w południowej części Kotliny Toruńskiej w gminie Wielka Nieszawka i częściowo w mieście Toruń. Obejmuje jeden z największych kompleksów wydm śródlądowych w Polsce porośniętych borami sosnowymi i wrzosowiskami;

Obszar chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej
Powołany w celu ochrony walorów mikroklimatycznych Ciechocinka i nadwiślańskiego krajobrazu.