Asset Publisher Asset Publisher

Położenie Nadleśnictwa Gniewkowo

Nadleśnictwo Gniewkowo jest jednym z dwudziestu-siedmiu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, czterech powiatów: aleksandrowskiego, toruńskiego, inowrocławskiego oraz powiatu miejskiego Toruń- Miasto Toruń (część lewobrzeżna), 13 gmin. Swym zasięgiem obejmuje dwa obręby leśne: Gniewkowo i Otłoczyn. Ma powierzchnię 22,6 tys.ha.

     

Położenie Nadleśnictwa Gniewkowo na terenie 13 gmin.

Pod względem przyrodniczo-leśnym terytorium nadleśnictwa zajmuje część obszarów Dzielnicy Kotliny Toruńsko-Płockiej i Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, które należą do do III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej. Olbrzymi kompleks leśny, tzw. Puszcza Bydgoska, zajmuje znaczną północną część nadleśnictwa. 

Przeciwwagą dla północnych monokultur sosnowych jest położony w południowym pasie kompleks leśny Balczewo-Rejna i mniejsze Kompleksy: Wierzbiczany i Koneck. 

Ponadto, północno-wschodnią część nadleśnictwa zajmuje poligon wojskowy, gdzie liczne kompleksy leśne pełnia funkcje związane z obronnością Państwa.