Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo znajduje się 6 potężnych dębów szypułkowych, które zostały uznane za pomniki przyrody. Dwa z nich rosną w Leśnictwie Rejna (oddz. 170b). Kolejne 4 w znajdują się w Leśnictwie Pieczenia (oddz. 309 c, 309 d). Ich potężne rozmiary nie tylko wyróżniają te dostojne drzewa, ale również stanowią żywe pomniki uszanowania dóbr naturalnych.Pomnik przyrody - dąb szypułkowy

Ponadto, w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa występują 132 pomniki przyrody.