Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród ponad 1500 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, połowa z nich to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo występują 3 rezerwaty przyrody.

Rezerwat Dzikiego Ptactwa Balczewo:
Rok utworzenia 16 stycznia 1963 roku
Powierzchnia: 24.40 ha
Leśnictwo: Balczewo

 

Rezerwat położony jest na podmokłym obniżeniu deflacyjnym, ze zmiennym poziomem wód powierzchniowych, uzależnionym od wielkości opadów. Największą powierzchnie zajmują zbiorowiska szuwaru trzcinowego, łozowisko wierzby szarej oraz bór wilgotny. Rezerwat Utworzony został celem zachowania miejsc lęgowych ptaków wodnych i błotnych, a przede wszystkim żurawia (Grus grus).

 

Rezerwat Rejna:
Rok utworzenia: 31 stycznia 1962 roku
Powierzchnia: 5.78 ha
Leśnictwo: Rejna

Rezerwat utworzono celem ochrony Wisienki stepowej (Prunus fructinosa), bardzo rzadkiego krzewu dorastającego do 1.5m wysokości. Krzew ten ma charakter reliktu wędrującego. Spośród innych rzadkich i chronionych roślin można tutaj spotkać dziewięścił bezłodygowy, kokoryczke wonną czy przytulie północną.
  Zdjęcie dębu (fot. Nadleśnictwo Gniewkowo)

Rezerwat Uroczysko Koneck :
Rok utworzenia: 27 lipca 2006 roku
Powierzchnia: 55,48 ha - ochrona ścisła, 25,75 ha - ochrona czynna
Leśnictwo: Pieczenia

Rezerwat Uroczysko Koneck został utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 90/06 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2006 r., w celu zabezpieczenia i zachowania rzadkich zbiorowisk leśnych - kontynentalnego grądu w odmianie kujawskiej oraz wilgotnej dąbrowy świetlistej z udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin.Zdjęcie dębu (fot. Nadleśnictwo Gniewkowo)